Images.

thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1

Shri Basaveshwar Jayanti And Shri Maha Shiva Sharan Haralayya

Saptahik Utsva Jatra Samarabha
On Date 21/08/2017 Monday 9.30 Am Celebrated
Our Samagar Haralayya Samaj Vijayapur