Images.

thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1

Shri Maha Shivsharan Samagar Haralayya Samaj

Guest : SHRI : B. M. PATIL (Karanataka State Water Resources Minister)
Smt : Renukabai Babu Pavar (Gram Panchayat Member)
Our Samagar Samaj Samudaya Bhavan Building
Construction Bhoomi Pooja Invited. On 06/10/2017 Friday
And Our Samaj All People Attend

Address : At Post : Kakhandki
Ta : Dist : Vijayapur