Images.

thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1

Shri Dr : Babu Jagajivanram Vividoddesh Abhiruddi Seva Sang (R)
President Shri : LAXMAN D. CHANDAVARI
Lidakar Charmkushal Karmigala Manegala Pooja Samarambha
On Dated 12-11-2016 Invited
Karanataka Chief - Minister Shri : SIDDARAMAYA
Ministers H. K. Patil , M. B. Patil , H. Anjaneya Presented In Lidakar Pooja Samarabha

Place : Gangi Madi
City : Gadag